BREXIT

Sinds 31 januari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel uit van de Europese Unie. Brexit is een feit. Dit kan gevolgen hebben voor gegevensverwerking tussen uw organisatie en partijen uit het VK. Laat u over de Brexit adviseren met een Brexit-voucher over de gevolgen uw organisatie.

Het VK en de EU onderhandelen nog altijd over de voorwaarden. Tot nu toe zonder resultaat. Deze onderhandelingsperiode loopt af op 31 december 2020 maar kon met maximaal 2 jaar uitgesteld worden. Dat gebeurt dus niet.

De EU-regels gelden tot eind van dit jaar. Gezien de coronacrisis stelt het VK tot juli 2021 strenge grenscontroles uit. Nog steeds is het onduidelijk hoe zakendoen met het Verenigd Koninkrijk er aan het eind van dit jaar uit gaat zien. Vanaf maandag 15 juni praten de partijen verder over de voorwaarden van Brexit.

No Deal steeds dichterbij

Het VK en de EU staan op veel onderwerpen lijnrecht tegenover elkaar. Denk hierbij aan, invoerrechten, vrijhandelsverdragen en internationale gegevensuitwisseling. Samen willen ze een vrijhandelsakkoord.

Nu de onderhandelingsperiode niet wordt verlengd is het kort dag voor een handelsakkoord. Een Brexit zonder deal komt nu steeds dichtbij. Als het niet lukt om afspraken te maken over de nieuwe relatie, dan vindt aan het einde van de overgangsperiode alsnog een no deal-Brexit plaats.

Gevolgen voor gegevensuitwisseling

Brexit zal ook gevolgen hebben voor gegevensuitwisseling tussen de EU en het VK. Zolang er tussen het VK en de EU geen akkoord wordt bereikt, kan dat gevolgen hebben voor uw dataverwerking met of over partijen die in het VK zijn gevestigd.

Uitwisseling van persoonsgegevens niet meer vanzelfsprekend

Het internationaal uitwisselen van persoonsgegevens tussen partijen uit de EU en het VK is niet meer vanzelfsprekend. Dit kan leiden tot onaangename situaties. Zo kan het VK aangemerkt worden als een derde land als het gaat om gegevensuitwisseling. Dan mag u niet zomaar persoonsgegevens met of via partijen uit het VK uitwisselen. Zij moeten aantoonbaar maken dat zij adequate maatregelen hebben getroffen voor veilige gegevensverwerking. Als verantwoordelijke moet u blijven voldoen aan de eisen van de AVG.

Brexit kan ook uw organisatie raken

Ruim 77.000 ondernemers krijgen volgens de KvK te maken met de gevolgen van Brexit. Ook u kunt hiermee te maken krijgen. Neem daarom op tijd actie. Zo kunt u een Brexit Impact Scan aanvragen. Dit kunnen wij voor u regelen. Hiermee brengen wij in kaart wat de Brexit voor uw gegevensuitwisseling gaat betekenen. Op basis hiervan geven wij u advies over de te nemen maatregelen. Ook stellen wij voor u de modelovereenkomsten op. Hierbij kunt u denken aan de verwerkersovereenkomst, maar ook de privacyverklaring.

Een grondige analyse van uw huidige privacy implementatie in relatie tot de Brexit biedt inzicht in uw privacyrisico’s en de maatregelen. U weet dan waar u aan toe bent. Dit neemt onzekerheden en mogelijke boetes als gevolg van overtreding van de AVG weg.

Laat u adviseren met een Brexit-voucher

De juiste maatregelen voor een optimale voorbereiding op de Brexit hoeft niet duur te zijn. Laat u over de Brexit adviseren met een Brexit-voucher over de gevolgen uw organisatie. Zo vergoedt de Nederlandse overheid 50% van de advieskosten (tot EUR 2.500,-) Met een Brexit-voucher kunt u tegen de helft van de kosten met 100% zekerheid zaken blijven doen met partijen uit het VK. Laat u vandaag nog adviseren over de gevolgen van de Brexit en wat u zelf kunt doen. Wij staan voor u klaar! Neem gerust contact met ons op.