CYBER SECURITY

Steeds meer organisaties en bedrijven maken een digitale transformatie door. Hierbij kan men denken aan online op afstand samenwerken met collega’s en klanten, steeds meer gegevens in de cloud en digitale informatie-uitwisseling tussen machines en apparaten.

Digitalisering van processen leidt tot een enorme groei van data die worden ontwikkeld en gedeeld tussen bedrijven en organisaties en hun partners, zoals klanten. Digitale informatie is van levensbelang voor commerciële en maatschappelijke organisaties.

Aan de andere kant brengt digitalisering ook potentiële risico’s voor bedrijfsgegevens met zich mee. Zo kunnen kwaadwillenden het netwerk van een bedrijf of organisatie binnendringen als informatiebeveiliging niet op orde is. Dit kan leiden tot stagnatie in bedrijfsprocessen. In het ergste geval kan dit leiden tot enorme kosten als gevolg van verlies van vertrouwelijke informatie.

Daarom kan de digitalisering en digitale transformatie niet los gezien worden van een effectieve aanpak van cybersecurity en privacy.

Onze aanpak: vertrouwd veilig ondernemen

Met onze praktische en pragmatische aanpak helpen wij u uw informatiebeveiliging en privacy-aanpak te structureren en ten vereenvoudigen. Dat doen wij door heel goed te kijken naar de huidige situatie en te luisteren naar uw wensen op het gebied van informatiebeveiliging. Wij brengen in kaart hoe de informatiebeveiliging en privacy op dit moment binnen uw organisatie is geregeld. Daarnaast kijken wij naar de mogelijke gaten in uw beleid en (technische) maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor informatiebeveiliging.

Wij maken niet alleen een raamwerk voor uw bedrijf. Ook helpen wij u bij het vertalen van het raamwerk naar de dagelijkse praktijk in uw organisatie. Samen met u als opdrachtgever bepalen wij de acties voor het vergroten van de alertheid van uw medewerkers op datalekken, phishingmails of spionage. Wij brengen uw informatiebeveiliging naar een hoger niveau, zodat u digitaal veilig kunt ondernemen en groeien zonder digitale kopzorgen.

Slimme compliancetool

Met de compliancetool van onze partner Isatis Cybersoft helpen wij u direct concrete stappen te zetten voor een integrale aanpak van privacy en cybersecurity. Wij richten de tool voor u in, rekening houdend met de functies, rollen en processen in uw organisatie. Efficiency is hierbij van groot belang: wij voorkomen dubbel werk voor uw medewerkers door de overlap tussen verschillende normen inzichtelijk te maken.   Daarnaast kunt u rapportages opstellen. Hiermee kunt u de toezichthouders aantonen dat uw organisatie aantoonbaar in control is.

Tot slot kunt u kiezen voor aanvullende normen, zoals de ISO-normen op het gebied van informatiebeveiliging. Deze normen helpen uw organisatie bewuster met persoonsgegevens en informatieveiligheid om te gaan.

Daarom Privacy Direct

  • Een praktische en pragmatische aanpak van informatiebeveiliging en privacy.
  • Een direct aanspreekpunt voor uw hele organisatie.
  • Een speciaal voor informatiebeveiliging en privacy ingerichte software.
  • Integrale aanpak van privacy en cybersecurity, waarin organisatieprocessen, training van mensen en inzet van slimme technologie hand in hand gaan.

Benieuwd naar onze aanpak? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.