DPO / FG SERVICES

Op grond van artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn bepaalde organisaties verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming (FG), in het Engels Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. Zo zijn overheidsinstanties of organisaties met een publiekrechtelijke taak (zorg, onderwijs, energie, water, (lokale) publieke omroepen en woningcorporaties) of beschermde beroepen (advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarders) verplicht om een FG aan te stellen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ruim 400 overheidsinstanties gecontroleerd of zij een FG hebben aangesteld. De verwachting is dat de AP de komende tijd het onderzoeksterrein zal uitbreiden naar andere hierboven genoemde terreinen. Dan moet u als organisatie kunnen aantonen dat u een onafhankelijke en deskundige FG heeft aangesteld. Privacy Direct kan u met een extern FG ontzorgen.

Waarom een externe FG van Privacy Direct?

Op basis van de AVG kunt u kiezen tussen een intern of extern gespecialiseerde FG. Een externe FG biedt heeft voordelen boven een interne FG. Zo bent u over een externe FG geen sociale premies en loonheffing verschuldigd. Evenmin heeft de externe FG ontslagbescherming, terwijl de interne FG net als een lid van een Ondernemingsraad ontslagbescherming geniet. Daarnaast is de externe FG beter in staat om onafhankelijk toezicht te houden en advies te geven aan de directie. Hierdoor hoeft er geen discussie te bestaan over belangenconflicten of de mate van onafhankelijkheid van de FG.

Voordelen van een FG via Privacy Direct

  • Privacy professionals met gedegen kennis en ervaring;
  • Een vast tarief tegen een duidelijke urenbegroting vooraf;
  • Geen bijkomende kosten, zoals training, opleiding en certificering van FG;
  • Een centraal aanspreekpunt voor de gehele organisatie.

Wilt u een externe FG via Privacy Direct inhuren? Neem vandaag nog contact met ons op via info@privacy-direct.nl om de mogelijkheden voor uw organisatie te verkennen.