E-PRIVACY

Op dit moment zijn er binnen de EU-lidstaten veel verschillende regels op het gebied van telemarketing, e-mail en cookies. Dit komt doordat een richtlijn (op dit gebied de ePrivacy Richtlijn) de lidstaten de ruimte laat voor de wijze waarop de lidstaten deze regels implementeren (toepassen). De ePrivacy Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet. Binnen de marketingwereld is de huidige richtlijn ook bekend als de cookiewet. De ePrivacy Verordening zal de huidige ePrivacy Richtlijn vervangen.

Voor welke veranderingen zal de e-Privacy Verordening zorgen?

De e-Privacy Verordening zal hogere impact hebben op de werkzaamheden van marketeers. De voornaamste reden is dat de regels uit de e-Privacy Verordening de regels voor onder andere de marketingkanalen gaat bepalen.

De e-Privacy Verordening zal gevolgen hebben voor de volgende onderdelen:

  • Telemarketing

Telemarketeers zullen verplicht gesteld worden om te bellen met een zichtbaar nummer. Aanvullend wordt er gesproken over een verplichte prefix, die voor het telefoonnummer van de beller geplaatst dient te worden. Dit biedt de consumenten (met inbegrip van zzp’ers) de mogelijkheid om nummers met deze prefix te blokkeren. Op dit moment wordt er in Brussel onderhandeld over de vraag of er uitzonderingen op deze bepalingen moeten worden geformuleerd. Naar verwachting medio 2020 zullen de regels duidelijker worden.

  • Cookies

De regels omtrent het plaatsen, de informatie over het gebruik en de functies van cookies worden straks geregeld in de e-Privacy Verordening. Zodra de e-Privacy Verordening van kracht is, zullen websites verplicht worden om een deugdelijke cookiemelding op de website te plaatsen en de bezoeker de keuze te geven welke cookies hij/zij op die specifieke website accepteert.

De eigenaar van een website mag niet heimelijk cookies op de laptop/telefoon van een bezoeker plaatsen, zonder de bezoeker vooraf te informeren over de cookies die er worden geplaatst. Ook dient de bezoeker van de website expliciet toestemming te geven voor de cookies. Ook moet hij/zij kunnen weten voor welke doeleinden er cookies worden geplaatst.

De toezichthouder is op dit moment de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Straks bestaat de kans dat de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegde toezichthouder wordt voor de naleving van de regels uit de e-Privacy Verordening.

  • Over the TOP (OTT) en VOIP communicatie

Over the Top (OTT) diensten zijn diensten die over het internet, via breedband, aangeboden worden. Op dit moment hoven deze diensten zich niet te houden aan de telecomregels die wél gelden voor de traditionele Internet Service Providers (ISP’s). In de e-Privacy Verordening zullen ook deze OTT-aanbieders zich aan de regels moeten houden.

Dit zal betekenen dat aanbieders van Whatsapp, Skype, Facebook etc. zich aan dezelfde regels moeten houden als de aanbieders van e-mail en telefoondiensten.

Dit zijn op dit moment enkele voorbeelden van de veranderingen in de regels. Zodra de contouren van de e-Privacy Verordening beter zichtbaar worden, zullen wij onze kennis hierover delen.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.