Privacy workshops

Privacy Direct workshops

Wat houdt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) in? Wat moet u doen om te voldoen aan de regels? Hoe stelt u een privacyteam samen? Waar let u op bij een het melden van een datalek of het communiceren met de Autoriteit Persoonsgegevens? Welke bewaartermijnen zijn voor uw organisatie van belang? Moet u altijd een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aanstellen? Waar moet u daarbij op letten?

Antwoorden op deze vragen en meer worden behandeld in deze 1-daagse praktijkgerichte AVG/DGPR-training.

Na afloop krijgt u een bewijs van deelname.