Filosofie

Privacy Direct gelooft in een praktische en pragmatische aanpak van uw privacy vraagstukken. Met onze dienstverlening willen wij een bijdrage leveren aan de doelen van uw organisatie.

De privacyregels zijn complex voor iemand die daarin niet is gespecialiseerd. U heeft dan ook niets aan dikke rapporten, ellenlange verslagen en vuistdikke betogen over de privacyregels. Dat begrijpen wij heel goed. Daarom zoeken wij naar manieren om onze adviezen kort en bondig op te schrijven. Wij vermijden zoveel mogelijk moeilijke woorden (ook wel vakjargon genoemd). Dit doen wij om de privacyregels zo toegankelijk mogelijk te maken voor onze opdrachtgever, voor u. Maar ook uw werknemers, relaties, leveranciers en klanten moeten kunnen begrijpen als zij uw privacyverklaring lezen.

Wij geloven in oprechte interesse in het belang van onze opdrachtgever, u! Wij gaan samen met u het gesprek aan om te kijken wat de knelpunten zijn, wanneer de privacyregels uw processen belemmeren. Als het nodig is, komen wij vaker over de vloer. Dit om een goed beeld te hebben van de processen in plaats van vanaf ons ivoren torentje (hint: dat hebben wij trouwens niet!) te bedenken hoeveel beleidsdocumenten wij voor de organisatie nodig hebben. Wij willen u als opdrachtgever volledig ontzorgen, zodat u kunt doen waar u goed in bent: uw organisatie runnen en bijdragen aan de behoeften van uw doelgroep.

Wij kiezen voor langdurige relaties in plaats van kortetermijnwinst. Daarom zijn wij eerlijk over onze inzetbare uren, tarieven en de totale kosten die u van ons kunt verwachten. Dreigt een project u meer te kosten dan vooraf begroot, dan trekken wij zelf op tijd aan de bel, zodat wij te hoge kosten kunnen voorkomen. De voortgang van een opdracht (of een langdurig project) communiceren wij ook met u. Zo weet u waar u aan toe bent.

Wij gaan praktisch en pragmatisch te werk. Dit neemt niet weg dat wij deskundigheid van personeel belangrijk vinden. Onze mensen hebben kennis van en ervaring met de privacyregels. Kennisontwikkeling vinden wij belangrijk. Daarom krijgen onze mensen de ruimte om extra trainingen en vakinhoudelijke cursussen te volgen.

Als privacy adviesbureau kunnen wij niet alles. Zo hebben wij zelf geen verstand van commercieel vastgoed, familierecht of milieurecht. Daarom doen wij lekker waar wij goed in zijn: privacy advies en implementatie op een praktische en pragmatische wijze.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. Een kennismakingsgesprek kost u niets, hooguit een kop koffie (thee of water vinden wij ook lekker) en een uur van uw tijd.