Onderwijs

Onderwijsinstellingen verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders en medewerkers. Deze gegevens worden in verschillende databases opgeslagen, veelal gebouwd door externe softwareleveranciers. Ook wisselen scholen de verzamelde persoonsgegevens uit, bijvoorbeeld met andere scholen of (jeugd)zorginstellingen om bijvoorbeeld schooluitval te voorkomen.

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van de leerlingen, hun ouders en de docenten goed te beschermen. In de meeste gevallen dient u een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG houdt intern toezicht op gegevensverwerkingen.

Als onderwijsinstelling dient u bijvoorbeeld te voorkomen dat persoonsgegevens van de leerlingen goed worden beveiligd. De persoonsgegevens mogen niet zomaar door iedereen worden geraadpleegd. Ook dient u te voorkomen dat persoonsgegevens van leerlingen verloren kunnen gaan als gevolg van datalekken of onbevoegd toegang door derden. Gebruikt u software van een externe leverancier? Dan dient u als onderwijsinstelling duidelijke afspraken met deze leverancier te maken over de inrichting van de software om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Bent u benieuw naar onze oplossingen? Neem gerust contact met ons op. Dan vertellen wij u ons verhaal.